Generalforsamlinger

Referat af generalforsamling 2017

 

Tid og sted: 10. juni 2017 på Folkestedet i Aarhus

1: Dirigent: Line. Referent: Kirsten

2: Dagsorden godkendt

3: Formandens beretning ved Line: Foreningen har først og fremmest arbejdet med Projekt Stilleboliger. Der er stadig en voksende interesse for foreningen: Der er kommet flere medlemmer, og der har været interesse for foreningens arbejde fra flere medier. Der mangler aktive medlemmer til bestyrelsen

4: Præsentation af medlemmer, der ønsker at indgå i bestyrelsen: Otte af de 12 fremmødte medlemmer viste interesse for bestyrelsesarbejdet

5: Ingen indkomne forslag

6 og 7: Regnskab blev godkendt til efterfølgende revision.

8: Valg til bestyrelsen:

Bestyrelsen består af Martin, Line, Anders, Camilla, Kirsten og Ilse. Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen sådan: Formand: Camilla Lærke Lærkesen, næstformand: Line Hougaard. Brodersen. Derudover er Ilse Sand presseansvarlig og Martin og Anders er it-ansvarlige.

9: Valg af suppleanter: Karen og Josefine

10: Valg af revisor: Kirsten

11: Bestyrelsen fik fuldmagt til selvsupplering i tilfælde af, at mange bestyrelsesmedlemmer falder fra i løbet af året

12: Eventuelt: Generalforsamlingen godkendte, at foreningen kan dække transportomkostninger ved 1-2 årlige møder for de bestyrelsesmedlemmer, der har længere transport, fx København – Aarhus.

 

Bemærkninger: Efter generalforsamlingen besluttede Line Hougaard Brodersen sig for at trække sig fra næstformandsposten og bestyrelsen.

 

Tidligere indkaldelser:

29. august 2015

13. maj 2013

22. maj 2012