Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning efter Generalforsamlingen afholdt 10. juni 2017.

På billedet (fra venstre mod højre):
Martin Håstrup, kasserer Kirsten Kristensen, Anders Jessen, Næstformand Ilse Sand og Formand Camilla Lærkesen.

Bestyrelsen fik fuldmagt på generalforsamlingen til at konstituere sig med nye bestyrelsesmedlemmer, så har du interesse for at deltage i arbejdet, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: info@vielskerstilhed.dk.