Øko-mærke til byggeri

Jeg foreslår øko-mærke-initiativet, der er udviklet i et samarbejde mellem Naturstyrelsen (Miljøministeriet), Byggesocietetet, Dansk Industri og Green Building Council.

Miljøministeriets hjemmeside læser man: “Fødevarer kan få et ”øko-mærke”, og det skal bebyggelser også kunne. Dermed kan man se, at bebyggelserne er opført på en bæredygtig og miljøvenlig måde. Derfor bliver det nu testet, hvilke kriterier en bebyggelse skal opføres efter for at kunne få et ”øko-mærke”. Kriterierne vil omfatte en bred vifte af grønne tiltag. Det kan være energiforbrug, materialevalg, men også for eksempel støjniveauer, afledning af regnvand, livscyklusanalyser, afstandsforhold til institutioner og offentlige transportmidler og andre forhold, der mindsker behovet for transport”.

Det er naturligvis særligt støjniveau-kriteriet, der interesserer i denne sammenhæng. Et af test-byggerierne opføres på Bryggervej i Aarhus. Ifølge arkitekt Carsten Lützen fra Aarhus Kommunes Byplanafdeling er principperne hentet i det tyske DGNB. Man er i færd med at oversætte dette certificeringssystem til brug under danske forhold. Jeg synes, initiativet fortjener opmuntring.

Michael Møllgaard, Skanderborg