Boligområde Tankefuld / Cittaslow Svendborg

Jeg foreslår projektet Tankefuld i Svendborg Kommune – et boligprojekt, der bygger på kvalitetskriterier fra Cittaslow-bevægelsen. På kommunens hjemmeside hedder det: ”Svendborg Kommune har med byudviklingsprojektet Tankefuld søsat planerne om at opføre verdens første moderne Cittaslow. Den overordnede vision for Tankefuld er at skabe en attraktiv bydel, som udvikles på et bæredygtigt grundlag i relation til det eksisterende landskab i Svendborg bys vestlige udkant”.

Særligt vil jeg i den her sammenhæng fremhæve støjkriteriet, som er en del af cittaslow-konceptet.

Michael Møllgaard, Skanderborg

 

Vi er meget opmærksomme på, at mulighederne for at opnå stilhed eller stille zoner i byer og bydel er meget vigtige for at opnå/tilstræbe “det gode liv” – som vi ønsker at fremme med vores Cittaslow-medlemsskab.

Poul Hjere Mathiesen, Arkitekt og projektleder Tankefuld