DSBs Stillekupéer

Jeg synes, DSBs stillekupeer (når de ellers respekteres!) er et fint initiativ, så det er mit forslag.

Bente Bundgaard, Charlottenlund

 
 

T I L L Y K K E

 
til DSB, der har vundet årets Stilhedspris