Rediger dine oplysninger

Hvis du lige er flyttet, har skiftet e-mail-adresse eller andet, skal du sørge for at ændre dine oplysninger. Dette gør du ved at udfylde indmeldelsesblanketten (under “Bliv medlem”) med dine gamle oplysninger og trykke bekræft.

Så kommer der en notits om at du allerede er meldt ind med den pågældende email-adresse og at du kan klikke for at ændre dine oplysninger. Du får så tilsendt en mail med et link til dine oplysninger, som du så kan redigere.