Stilleboliger

Vi vil gerne have, at der oprettes boligafdelinger med skærpede regler for støj med DSB’s stille-kupéer som forbillede.
Vi kontaktede først en boligforening og herefter Boligforeningernes Landsorganisation og forhørte os om muligheden for en stille-opgang med skærpede regler for støj.
Vi fik at vide, at det må man ikke, som reglerne er nu, for når man står med en tom lejlighed, må man ikke afvise nogen.
Vi fik det råd, at vi kunne søge om tilladelse til at lave en forsøgsordning.
Så det gjorde vi!

Ministeriet svarede, at lejeloven ikke indeholder bestemmelser om forsøgsordninger, så derfor kan det ikke bevilges.
Læs vores ansøgning og ministeriets svar under “Relevante filer” her på siden.

Vi har efterfølgende talt med boligforeningen KAB, som tilbyder røgfrie boliger.
De har gjort følgende, da de oprettede røgfrie afdelinger:

På et møde i organisationsbestyrelsen (som er overordnet i forhold til afdelingsbestyrelserne) besluttede de, at en nybygget afdeling skulle være røgfri – også inde i boligerne. De annoncerede det i boligforeningen og skrev det ind i den nye afdelings husorden.
Når nye lejere vil flytte ind i den røgfrie afdeling, bliver de gjort bekendt med husordenen og får at vide at her er rygning helt forbudt – også inde i lejlighederne og på altanen. Man afviser på den måde ikke nogen. Men hvis i værste fald en ryger flytter ind og ikke vil respektere reglerne, ved man endnu ikke, om det rent juridisk vil være muligt at smide vedkommende ud.

Boligforeninger kan oprette en stille-afdeling ved at skrive skærpede regler for støj ind i husordenen.
Vi håber på at få hjælp fra vores medlemmer til at lave et forslag til en husorden for en stille-afdeling. Når forslaget er på plads, vil vi kontakte mange boligforeninger og
foreslå dem, at oprette stille-opgange eller stille-afdelinger næste gang, de bygger nyt.
Der har været stor presseinteresse for vores projekt. Nedenfor kan I finde link til flere artikler. Der har været skrevet endnu mere, men ikke alt er tilgængeligt online.

Artikler:
http://politiken.dk/indland/art5858974/Nabost%C3%B8jen-plagede-dems%C3%A5-meget-at-de-lejede-et-hotelv%C3%A6relse-for-at-f%C3%A5-ro

http://amtsavisen.dk/norddjurs/Forening-kaemper-for-stilleboligblokke/artikel/318206

http://sn.dk/Holbaek/Forening-vil-have-stilhed/artikel/612670

https://www.information.dk/mofo/larm-draeber-langsomt