Om os

Savner du mere stilhed? Er du generet af støj?

Vil du være med til at arbejde for flere stille steder og støjfrie miljøer i Danmark?

Vi Elsker Stilhed er en forening der arbejder for miljøer, hvor der ikke er unødvendig, menneskeskabt støj. Støj påvirker os allesammen, især den støj vi ikke selv har valgt.
Men det er meget individuelt hvordan støj påvirker os. For særligt støjfølsomme personer, kan selv en meget lav støjpåvirkning give gener, psykisk og fysisk.


Foreningen har som mål

At fremelske naturlig stilhed.

At gøre opmærksom på, at der er mange mennesker, der forstyrres og stresses af støj. At gøre beslutningstagerne opmærksomme på, hvor problemerne er og evt. komme med forslag til, hvordan de kan løses. At gøre opmærksom på, hvor meget støj og medfølgende stress, der faktisk kan undgås.

At hjælpe lydfølsomme mennesker med at finde eksempelvis caféer, boliger, butikker uden unødvendig støj. At værne om – og arbejde for miljøer, hvor der ikke er unødvendig menneskeskabt støj.

At være et forum for mennesker, der elsker stilhed. En mulighed for at dele erfaringer og synspunkter og for at finde hinanden f.eks. mhp. naboskab.


Foreningens historie

Vi Elsker Stilhed blev til som forening i sommeren 2011 på initiativ af cand.theol. og forfatter Ilse Sand. Hun skriver:

“Som foredragsholder og psykoterapeut for særligt sensitive mennesker er jeg i kontakt med mange, som er forpinte af støj på den ene eller den anden måde. På den baggrund tog jeg i 2011 initiativ til at starte denne forening, som blev stiftet på generalforsamling den 18. juni 2011. Jeg håber at foreningen fortsat må vokse både i medlemstal og i indflydelse og være med til at sætte fokus på det lydmiljø, vi omgiver os med”.


Meld dig ind i foreningen

Meld dig ind – det er gratis, og du behøver ikke være aktivist. Vi er en forening af frivillige kræfter, der gør, hvad vi kan, hvor vi kan. Medlemmer må frit referere til foreningen i læserbreve o.lign., men forpligter ikke derved foreningen.

“FØLG OS PÅ DE SOCIALE MEDIER”Følg os på de sociale medier:
Instagram
(Vi har også en gammel konto på Instagram, som vi har mistet kontrol over. Linket ovenfor er til den rigtige.)