Generalforsamlinger

Tiden for en ny Generalforsamling nærmer sig.

Vi slår op her på siden, og naturligvis på forsiden af hjemmesiden, når der foreligger en dato og mødested.

Herunder kan du læse referatet fra forrige generalforsamling:

Referat af generalforsamling 2017

 

Tid og sted: 10. juni 2017 på Folkestedet i Aarhus

1: Dirigent: Line. Referent: Kirsten

2: Dagsorden godkendt

3: Formandens beretning ved Line: Foreningen har først og fremmest arbejdet med Projekt Stilleboliger. Der er stadig en voksende interesse for foreningen: Der er kommet flere medlemmer, og der har været interesse for foreningens arbejde fra flere medier. Der mangler aktive medlemmer til bestyrelsen

4: Præsentation af medlemmer, der ønsker at indgå i bestyrelsen: Otte af de 12 fremmødte medlemmer viste interesse for bestyrelsesarbejdet

5: Ingen indkomne forslag

6 og 7: Regnskab blev godkendt til efterfølgende revision.

8: Valg til bestyrelsen:

Bestyrelsen består af Martin, Line, Anders, Camilla, Kirsten og Ilse. Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen sådan: Formand: Camilla Lærke Lærkesen, næstformand: Line Hougaard. Brodersen. Derudover er Ilse Sand presseansvarlig og Martin og Anders er it-ansvarlige.

9: Valg af suppleanter: Karen og Josefine

10: Valg af revisor: Kirsten

11: Bestyrelsen fik fuldmagt til selvsupplering i tilfælde af, at mange bestyrelsesmedlemmer falder fra i løbet af året

12: Eventuelt: Generalforsamlingen godkendte, at foreningen kan dække transportomkostninger ved 1-2 årlige møder for de bestyrelsesmedlemmer, der har længere transport, fx København – Aarhus.

 

Bemærkninger: Efter generalforsamlingen besluttede Line Hougaard Brodersen sig for at trække sig fra næstformandsposten og bestyrelsen.

 

Tidligere indkaldelser:

29. august 2015

13. maj 2013

22. maj 2012