Generalforsamlinger

Generalforsamling den 9. oktober kl. 14.30
Dokk1, Hack Kampmanns, 8000 Aarhus.
Lokale oplyses ved tilmelding.

Vi vil gerne have nye visioner, kræfter og kompetencer ind i bestyrelsen.
Har du lyst til at være med?
Vi er nu 2.038 medlemmer.

Hold dig ikke tilbage, selv om du bor i den anden ende af landet. Inden generalforsamlingen i oktober ved vi endnu ikkke, hvor den kommende bestyrelse kommer til at mødes. Måske i din by. Eller måske online, hvis de nye medlemmer er spredt ud over hele landet.

Du er velkommen til at skrive til os allerede nu, hvis du overvejer at gå ind i bestyrelsen. Skriv til info@vielskerstilhed.dk

Siden jeg stiftede foreningen i 2011, har der siddet flere forskellige personer på formandsposten. Jeg holder mig helst i periferien, men er klar til at træde til, når foreningen har brug for hjælp. Det havde den her i sommers, hvor jeg genindtrådte som formand.
Men jeg afgiver gerne formandsposten igen efter generalforsamlingen den 9. oktober. Meget gerne til en kendt person, som har erfaring i at arbejde politisk. Men mindre kan også gøre det. Hvis du kender en oplagt ny formand eller et oplagt nyt bestyrelsesmedlem, må du gerne give vedkommende et tip.
Vi er nu 2032 medlemmer.

Alle er velkomne til generalforsamlingen.

Tilmelding nødvendig
Senest fredag d. 2. oktober.
Du tilmelder dig ved at  sende en mail til info@vielskerstilhed.dk
Skriv “generalforsamling” i emnefeltet.
Det er meget vigtigt med tilmelding, så vi kan sørge for at have et lokale i passende størrelse.

Dagsorden til generalforsamling

1.    Valg af dirigent og referent
2.    Godkendelse af dagsorden
3.    Formandens beretning
4.    Evt. præsentation af medlemmer der ønsker at indgå i bestyrelsen
5.    Behandling af indkomne forslag
6.    Kassererens reviderede regnskab til godkendelse
7.    Kassererens fremlæggelse af foreningens budget
8.    Valg af bestyrelsesmedlemmer
9.    Valg af suppleanter til bestyrelsen
10.  Valg af 1 revisor
11.  Fuldmagt for bestyrelsen til at selvsupplere
12.  Eventuelt

 

Tidligere indkaldelser:

29. august 2015

13. maj 2013

22. maj 2012