Bestyrelsen

 

Bestyrelsen fik fuldmagt på generalforsamlingen til at konstituere sig med nye bestyrelsesmedlemmer, så har du interesse for at deltage i arbejdet, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: info@vielskerstilhed.dk.