Silkeborg Kommune vil reducere støj og skabe stille områder

Silkeborg Kommune lover i sin kommuneplan 2013-25  at bevare og værne mod støj. Det kan f.eks. være fra vindmøller, stenknuserier, savværker, skydebaner, motorsportsbaner, men også fra kraftigt kunstigt lys.

Rundt om fem udpegede  steder lægges en 500 meter bred bufferzone. 17 procent af kommunens areal skal værnes mod støj.

Se artikel i Weekendavisen