Zonering – sikring af stille områder i naturen?

Naturstyrelsen (NST) har afsluttet høringsprocessen (hvori Vi Elsker Stilhed deltog) omkring sit forslag til zonering af styrelsens offentligt tilgængelige naturarealer. NST giver en oversigt over høringssvarene i et notat, hvori det glædeligt hedder, at

”Udlæg af stillezonerne skal således primært tjene det formål at sikre arealer hvor man generelt som skovgæst kan påregne ikke at havne som mere eller mindre frivillig deltager i et større organiseret arrangement, men vil kunne nyde naturen med fokus på dens liv og ro.”

Men også, at

”Zonernes formål er alene i videst muligt omfang at skabe gennemskuelighed i den administration som allerede i vidt omfang praktiseres på området for tilladelser til organiserede arrangementer.”

Zonering skal som administrationsværktøj altså gøre en fremherskende praksis bredt gældende, uden nødvendigvis at indføre reelle nye stilhedsmuligheder. Men vi håber, at det vil være med til at sikre og fastholde, hvad vi allerede har.

Læs NST’s høringsnotat her og den reviderede plan for zoneringen som planlægningsinstrument her. Vores høringssvar findes her.