Nu over 2.000 medlemmer

Foreningen er vokset siden den blev stiftet i 2011. Vi vil gerne: – fremelske naturlig stilhed, – gøre opmærksom på, at der er mange mennesker, der forstyrres og stresses af støj, – gøre beslutningstagerne opmærksomme på, hvor problemerne er og evt. komme med forslag til, hvordan de kan løses. Læs …