Politisk støtte til foreningen

Det Radikale Venstres miljøordfører Johs Poulsen deler i allerhøjeste grad vore synspunkter og vil med glæde videregive foreningens grundtanke til sine efterfølgere.

 I anledning af vores opfordring til de politiske partier om at indarbejde støjtemaer i deres miljøpolitik, har Johs Poulsen skrevet til os med tilkendegivelse af sin støtte til foreningens synspunkter. Han vil gerne fremme vores sag over for sine efterfølgere. Således får vi i det Radikale Venstre opbakning til det grundsynspunkt, vi har præsenteret, at borgere i vort moderne samfund bør have mulighed for at vælge stilhed og ro i omgivelserne. Det betyder, at støj fra høj musik, trafik, møller, maskiner osv., i højere grad skal kunne vælges til eller fra, efter borgerens ønske.
Miljøordfører Johs Poulsen genopstiller ikke til dette Folketingsvalg, men fortsætter som lokalpolitiker i Herning. Vi er meget glade for Johs Poulsens udmelding, og vi håber, at det kan medvirke til, at vore synspunkter kan blive udbredt også i andre politiske retninger.