Støj i miljøpolitiken

Der er politisk underskud omkring støj i miljødebatten: Ingen af Christiansborgs siddende partier har en formuleret politik om støjbekæmpelse. Vi Elsker Stilhed har sendt et åbent brev til partiernes miljøpolitiske ordførere med en opfordring til at inddrage stilhedens mulighed i deres miljøtankegang.

V i  E l s k e r  S t i l h e d

September 2011

Kære Miljøordfører

Foreningen Vi Elsker Stilhed skriver dette åbne brev til alle Christiansborgs miljøpolitiskeordførere, fordi vi tror på, at et politisk parti – uanset partifarve – kan få et stort, seriøst og voksent publikum i tale ved at bringe en støjbevidsthed ind i miljødebatten. Vores forening har siden stiftelsen denne sommer allerede fået 400 medlemmer. Vi kan af tilmeldingerne se en del om, hvilken slags mennesker, vi appellerer til, og hvad der ligger dem på sinde. Deres beretninger om, hvad støj gør ved dem, levner slet ingen tvivl: Til velfærd hører et vist mål af ro og fred.

Men ingen af de aktuelle politiske partier har formuleret nogen konkret politik omkring støj. Vi er ikke i tvivl om, at støj bliver det næste store miljøspørgsmål, man fra politisk side bliver nødt til at adressere. Vi kan se en voksende bevidsthed om støjproblematik overalt, hvor borgeres dagligdag er fuld af konflikter med lydkilder. Det gælder særligt, hvor man har lufthavne, trafik, maskiner og tætte naboskaber.

Vore medlemmer peger på mange forskellige slags støj, der har det fælles træk, at det drejer sig om lydpåvirkninger, man ikke kan undslippe. Støj forstyrrer søvnen, forårsager hjertekarsygdomme, nedsætter ydeevnen og fremkalder mishagsreaktioner og ændret socialadfærd. Det siger WHO, som også kan fortælle, at så mange som hver tredje europæiske borger er udsat for helbredsskadelig trafikstøj.

Vi er overbeviste om, at det parti, der vil arbejde for at fremme støjbekæmpelsestiltag, vil få tilslutning fra et ikke ubetydeligt befolkningssegment. Partiet vil få lejlighed til at vise, at det helt i tråd med WHOs og EUs initiativer på støjområdet tager en konkret og fysisk velfærds­problematik alvorligt og handler aktivt på den.

Foreningen Vi Elsker Stilhed prøver at trække noget godt til sig, i stedet for at støde noget dårligt fra sig. Vi vil gerne trække stilheden som mulighed frem i lyset på en måde, så den ikke associeres med kedsommelighed og tristesse eller afsondret religiøsitet, men bliver et positivt særkende for et moderne samfund, der byder sine borgere de bedste livsrammer af alle: Dem, hvori man lige så vel som larm og fest og sjov kan finde ro og hvile til sjæls forfriskelse og krops genopbyggelse.

Glæd os og mange andre! Tænk stilhed med ind i miljøet! Og tal højt om det!

Med venlig hilsen

p.f.v.

(underskrevet)

Michael Møllgaard, næstformand