Det Europæiske Miljøagentur åbner for ansøgninger til “The European Soundscape Award 2014”

Det Europæiske Miljøagentur ønsker at fremme og støtte initiativer, der bekæmper støj. De åbner for ansøgninger til The European Soundscape Award 2014. The European Soundscape Award 2014 – open for applications Another approach to the problem of noise is the idea of soundscapes, creating healthier and quieter environments. The European Soundscape …

Tema om stilhed. Radio 24-7 i programmet “Romerriget”.

Romerriget på radio 24-7 , tager temaet om stilhed op. Ansa Lønstrup,  forsker i lydkultur Århus Universitet, og kulturhistorikeren Birgitte Stougaard Pedersen diskuterer begreber som stilhed og støj. Bent Jensen, formand for Foreningen medvirker også. Programmet bliver bragt lørdag d. 8.februar kl. 16.05. og søndag d. 9. febr. kl. 23.05. Hør programmet.

Thulla Wamberg i P1

Thulla Birgitsdottir Wamberg deltog i Radioklassikeren i P 1.  Udsendendelsen hed Støj og Stilhed. Lyt til programmet på dette link: http://castroller.com/podcasts/Radioklassikeren/3877259?start=undefined

Dansk undersøgelse viser at trafikstøj øger risiko for slagtilfælde

En netop offentliggjort dansk undersøgelse viser som den første af sin slags, at mennesker der bor på adresser med meget støj fra vejtrafikken har en øget risiko for at få slagtilfælde. Slagtilfælde, dvs. blødning eller blodprop i hjernen, rammer årligt omkring 12.000 danskere og er derved en af de største …

Silkeborg Kommune vil reducere støj og skabe stille områder

Silkeborg Kommune lover i sin kommuneplan 2013-25  at bevare og værne mod støj. Det kan f.eks. være fra vindmøller, stenknuserier, savværker, skydebaner, motorsportsbaner, men også fra kraftigt kunstigt lys. Rundt om fem udpegede  steder lægges en 500 meter bred bufferzone. 17 procent af kommunens areal skal værnes mod støj. Se artikel i Weekendavisen

Norsk Støjforening 50 års jubilæum

Vores norske søsterforening: Støyforeningen, har eksisteret i 50 år. De har opbygget en slagkraftig organisation der bliver hørt i den norske debat om støj som stressfaktor. På deres hjemmeside er der mange interessante indlæg og links omkring de sundhedsmæssige konsekvenser af støjpåvirkning. Vi gratulerer Støyforeningen med det flotte jubilæum!

Mange nye medlemmer

Det strømmer til med nye medlemmer til vores forening for tiden. Vi er nu næsten 900 medlemmer. Til gengæld har vi brug for flere medlemmer i bestyrelsen, så hvis du har lyst til at præge udviklingen af vores forening, så skriv til info@vielskerstilhed.dk.
På sidste generalforsamling blev det besluttet at bestyrelsen sagtens kan supplere sig selv i løbet af året. Vores møder foregår som regel over skype og med mail-korrespondance, så det er ikke nødvendigvis særligt tidkrævende, og heller ikke nogen hindring hvis du bor på Grønland. Og der er ingen tvivl om at vores forening vil komme til at spille en stor rolle de kommende år.

Zonering – sikring af stille områder i naturen?

Naturstyrelsen (NST) har afsluttet høringsprocessen (hvori Vi Elsker Stilhed deltog) omkring sit forslag til zonering af styrelsens offentligt tilgængelige naturarealer. NST giver en oversigt over høringssvarene i et notat, hvori det glædeligt hedder, at ”Udlæg af stillezonerne skal således primært tjene det formål at sikre arealer hvor man generelt som …