Referat af generalforsamling d. 29.8.2015

1. Dirigent: Ilse Sand. Referant: Line Hougaard Brodersen.

2. Dagsordenen er godkendt med det forbehold, at der mangler et regnskab. Der kommer en redegørelse under punkt 6.

4. Der er en stigende tilgang i medlemmer og vi er nu en forening med mere end 1000 medlemmer. Der synes dog at være en problematik i forhold til passive og aktive medlemmer.

6. Bent Jensen har lagt penge ud til generalforsamlingen og han indsender kontoudtræk snarest, så det kan revideres. Man har tilsagn om støtte fra sponsor til det fremtidige arbejde.

7. Fremtidige temaer kunne være: Kirkeklokkers støvniveau, boligforeninger, biblioteker, åbne rum på arbejdspladser. Der er mange spændende områder at tage fat på.

8. En ny bestyrelse er blevet dannet. Den nye bestyrelse består af Ilse Sand, Line Hougaard Brodersen og Bent Jensen. Bestyrelsen har fuldmagt til at selvsupplere. Der indkaldes senest til generalforsamling i 2.kvartal af 2016. Hvis der er behov for det, indkaldes der til generalforsamling allerede igen i 2015 for at rekruttere flere medlemmer til bestyrelsen.

 

 

 

One comment

 1. Erik Bach

  Fri for unødig støj er vigtig.
  Ingen vil finde sig i hvis nogen generede andre ved at fise, eller lave fælles rygning ved at tænde en kæmpe pibe så hele lokalet blev røget til.
  Hvordan kan det så være, at nogle finder det OK, at spille musik eller høre TV hvor det kan genere andre.
  Nogle kan ikke lide røg. Jeg kan ikke lide støj.

  Hvornår er næste generalforsamling?

Comments are closed.