Mange nye medlemmer

Det strømmer til med nye medlemmer til vores forening for tiden. Vi er nu næsten 900 medlemmer. Til gengæld har vi brug for flere medlemmer i bestyrelsen, så hvis du har lyst til at præge udviklingen af vores forening, så skriv til info@vielskerstilhed.dk.
På sidste generalforsamling blev det besluttet at bestyrelsen sagtens kan supplere sig selv i løbet af året. Vores møder foregår som regel over skype og med mail-korrespondance, så det er ikke nødvendigvis særligt tidkrævende, og heller ikke nogen hindring hvis du bor på Grønland. Og der er ingen tvivl om at vores forening vil komme til at spille en stor rolle de kommende år.

Zonering – sikring af stille områder i naturen?

Naturstyrelsen (NST) har afsluttet høringsprocessen (hvori Vi Elsker Stilhed deltog) omkring sit forslag til zonering af styrelsens offentligt tilgængelige naturarealer. NST giver en oversigt over høringssvarene i et notat, hvori det glædeligt hedder, at ”Udlæg af stillezonerne skal således primært tjene det formål at sikre arealer hvor man generelt som …

Høj lyd i biografen

På baggrund af nogle af vore medlemmers klager over lydforhold i biografer har vi skrevet et åbent brev til Brancheforeningen Danske Biografer, hvori vi har opfordret til opmærksomhed om lydniveauerne. Vi fik meget hurtigt et svar fra Danske Biografer, som vi gerne vil kvittere for. Af svaret forstår vi, at biograferne gør …

Mordet på stilheden

“I Danmark risikerer de få uspolerede landskaber, hvor naturen kan nydes i fred og ro, helt at forsvinde.Truslen kommer fra store vindmøller, som kommunerne har fået besked om at planlægge placeringen af.” Det skrev fhv. statsskovrider Steffen Jørgensen i et indlæg i Jyllands-Posten i november 2012. Læs hele indlægget her.

Julian Treasure: Hvorfor arkitekter skal bruge ørerne

Julian Treasure vil have, at bydesignere skal være opmærksomme på lydenes “usynlige arkitektur”. Treasure efterlyser by-lyds-planlæggere. Sådan nogle mødtes i New York City ved dette års Internoise-konference med temaet “Quieting the World’s Cities” I efteråret 2012 var Treasure i København. Se Anette K. Nielsens artikel Slå ørerne ud og lyt til verden om hans besøg.