Thulla Wamberg i P1

Thulla Birgitsdottir Wamberg deltog i Radioklassikeren i P 1.  Udsendendelsen hed Støj og Stilhed. Lyt til programmet på dette link: http://castroller.com/podcasts/Radioklassikeren/3877259?start=undefined

Dansk undersøgelse viser at trafikstøj øger risiko for slagtilfælde

En netop offentliggjort dansk undersøgelse viser som den første af sin slags, at mennesker der bor på adresser med meget støj fra vejtrafikken har en øget risiko for at få slagtilfælde. Slagtilfælde, dvs. blødning eller blodprop i hjernen, rammer årligt omkring 12.000 danskere og er derved en af de største …

Silkeborg Kommune vil reducere støj og skabe stille områder

Silkeborg Kommune lover i sin kommuneplan 2013-25  at bevare og værne mod støj. Det kan f.eks. være fra vindmøller, stenknuserier, savværker, skydebaner, motorsportsbaner, men også fra kraftigt kunstigt lys. Rundt om fem udpegede  steder lægges en 500 meter bred bufferzone. 17 procent af kommunens areal skal værnes mod støj. Se artikel i Weekendavisen

Norsk Støjforening 50 års jubilæum

Vores norske søsterforening: Støyforeningen, har eksisteret i 50 år. De har opbygget en slagkraftig organisation der bliver hørt i den norske debat om støj som stressfaktor. På deres hjemmeside er der mange interessante indlæg og links omkring de sundhedsmæssige konsekvenser af støjpåvirkning. Vi gratulerer Støyforeningen med det flotte jubilæum!

Mange nye medlemmer

Det strømmer til med nye medlemmer til vores forening for tiden. Vi er nu næsten 900 medlemmer. Til gengæld har vi brug for flere medlemmer i bestyrelsen, så hvis du har lyst til at præge udviklingen af vores forening, så skriv til info@vielskerstilhed.dk.
På sidste generalforsamling blev det besluttet at bestyrelsen sagtens kan supplere sig selv i løbet af året. Vores møder foregår som regel over skype og med mail-korrespondance, så det er ikke nødvendigvis særligt tidkrævende, og heller ikke nogen hindring hvis du bor på Grønland. Og der er ingen tvivl om at vores forening vil komme til at spille en stor rolle de kommende år.

Zonering – sikring af stille områder i naturen?

Naturstyrelsen (NST) har afsluttet høringsprocessen (hvori Vi Elsker Stilhed deltog) omkring sit forslag til zonering af styrelsens offentligt tilgængelige naturarealer. NST giver en oversigt over høringssvarene i et notat, hvori det glædeligt hedder, at ”Udlæg af stillezonerne skal således primært tjene det formål at sikre arealer hvor man generelt som …

Høj lyd i biografen

På baggrund af nogle af vore medlemmers klager over lydforhold i biografer har vi skrevet et åbent brev til Brancheforeningen Danske Biografer, hvori vi har opfordret til opmærksomhed om lydniveauerne. Vi fik meget hurtigt et svar fra Danske Biografer, som vi gerne vil kvittere for. Af svaret forstår vi, at biograferne gør …

Mordet på stilheden

“I Danmark risikerer de få uspolerede landskaber, hvor naturen kan nydes i fred og ro, helt at forsvinde.Truslen kommer fra store vindmøller, som kommunerne har fået besked om at planlægge placeringen af.” Det skrev fhv. statsskovrider Steffen Jørgensen i et indlæg i Jyllands-Posten i november 2012. Læs hele indlægget her.

Det lyttende menneske

“Måske kunne det være gavnligt for os som menneskevæsener at (gen-)opøve vores lytteevne, for der er meget at hente – både oplevelser og viden.” Ansa Lønstrup i denandenradio.dk “Når havet og ørkenen synger”.